تخفیف!

کت سبز لجنی کد_187

650.000تومان

جنس کتان میکرو

سایز ۱ عرض سینه۵۰
استین ۵۹
عرض باسن ۵۲
دور بازو ۳۶
سایز ۲ عرض سینه ۵۲
استین ۶۰
عرض باسن ۵۴
دور بازو۳۸
سایز ۲ عرض سینه ۵۴
استین ۶۱
عرض باسن ۵۶
دور بازو ۴۰
عرض ضرب در دو دور میشود

  • *انتخاب سایز
    • تومان
    • تومان
    • تومان

توضیحات


 

فهرست