کت کتان مشکی بهاره کد_176

640.000تومان

سایز ۱ مناسب ۳۶ ۳۸

سایز ۲ مناسب ۴۰ ۴۲

سایز ۳ مناسب ۴۴ ۴۶

قد همه ی سایز ها ۸۰
سایز ۱ عرض سینه۵۰
استین ۵۹
عرض باسن ۵۲
دور بازو ۳۶
سایز ۲ عرض سینه ۵۲
استین ۶۰
عرض باسن ۵۴
دور بازو۳۸
سایز ۲ عرض سینه ۵۴
استین ۶۱
عرض باسن ۵۶
دور بازو ۴۰
عرض ضرب در دو دور میشود

3 عدد در انبار

  • *انتخاب سایز
    • تومان
    • تومان
    • تومان

توضیحات

فهرست